Werkwijze


“Echte verandering begint met iets kleins”Een nieuwe manier van bedrijfsvoering vraagt om een heldere aanpak. Onze methode is erop gericht om te starten met één project. Dit doen we aan de hand van het HoneyBirds Infinity Model. Een model waarin je telkens loops maakt van inspiratie (wat is de intrinsieke motivatie, wat is de dienstbaarheid naar onze klanten en wat zijn de waarden van het team/ visie bedrijf) naar realisatie (marketing plan/organisatie structuur/business model canvas; actie nemen en voortgang te meten). Door steeds dieper in de inspiratie kant te zakken, kom je met nieuwe acties die leiden tot het benutten van nieuwe kansen. De kunst is om dit steeds sneller te doen, waardoor je sneller actie onderneemt en sneller leert. Dit noemen we eindeloos spelen.

Een project start altijd met een project initiator: de ondernemer. Samen met jou doorlopen we het model met als resultaat een voorlopig Business Canvas. Een tweede stap is het team erbij betrekken om nogmaals het model te doorlopen en tot een definitief Business Canvas te komen. Uiteindelijk wordt het project in co-creatie gerealiseerd. Er wordt een team gevormd van mensen met uiteenlopende expertises om het project te realiseren. Gedurende het project blijf je zowel kijken naar de innerlijke kant (is datgene wat we doen nog in lijn met onze intrinsieke motiviatie, dienstbaarheid naar klant en de waarden van het team/ visie bedrijf?) als uiterlijke kant (worden de acties vanuit het Business Canvas goed uitgevoerd en is er een meetbaar resultaat?)


Ons aanbod

Het HoneyBirds Infinity model wordt in 3 stappen doorlopen. Met als einddoel een succesvol projectresultaat. De drie stappen staan aan de rechterkant opgesomd.

Stap 1 - Ondernemer

Een infinity loop
Eerste versie zeven stappen met business/marketing model.

Doel:
Projectomschrijving met doel, deadline en eerste plan.

Stap 2 - Team

Presentatie projecteigenaar.

Gezamenlijk infinity loop doorlopen.

Doel:
Go-ahead op (aangepaste) project.

Stap 3 - Realisatie

Co-creatie.
Training.
Begeleiding.
Leren en resultaat.

Doel:
Pojectresultaat is gehaald.

ADRES
Zwolle


Oude Vismarkt 9,
8011 TA, Zwolle.

06 23468780